инвестиционен план

БЕЗПЛАТЕН инвестиционен план с Болгар Капитал

null

От какво се състои нашият инвестиционен план?

Инвестиционният план включва анализиране на ситуацията на клиента, обсъждане на бъдещи възможности и цели, систематизиране на план за действие и още.

По какви начини може да ни бъде полезен ефективно изготвеният инвестиционен план?

  • Ефективно управление на финансовите ви средства
  • Намаляване на потенциални рискове
  • Оптимизиране на времето за постигане на поставените лични и финансови цели
  • Да не планираш означава да планираш да се провалиш!

Видовете инвестиционни планове при нас:

  • Офанзивен (агресивен) – По-рисков, но по-бърз
  • Стандартен (балансиран) – Баланс между висока скорост и минимален риск
  • Консервативен – Минимален риск, но по-бавно изпълнение